Abersoch
Abersoch


advert
Abersoch

 
 

Its free to advertise a vacancy if you are an advertiser on this website - just e mail us at info@abersoch.co.uk to get a listing. Please make sure the details make sense as we can't edit them for you!

Vacancies 2019

 

 

Kin & Co Abersoch...

Chefs

We’re looking for chefs to join our small kitchen team. Full and part time positions are available. Previous experience in a busy catering environment is essential to enable you to work professionally across all areas of the kitchen, from daily prep and food hygiene duties, to the busy weekend brunch service (must be able to work weekends on rotation). The hours are 9am-4pm year round, with the option to collaborate on ‘Pop Up’ nights through the busy season. Salary will be dependant on experience. If this sounds like the job for you please send your CV and covering letter to charlotte@kinandco.uk

 

Cogyddion

Rydym ni’n chwilio am gogyddion i ymuno â’n tîm bychan. Swyddi llawn amser a rhan amser ar gael. Mae profiad blaenorol mewn amgylchedd arlwyo prysur yn hanfodol er mwyn i chi allu gweithio’n broffesiynol ym mhob rhan o’r gegin - o baratoadau dyddiol a dyletswyddau hylendid bwyd, i’r gwasanaeth brecinio prysur ar y penwythnos (rhaid gallu gweithio dros benwythnosau yn eich tro). Yr oriau fydd 9am-4pm drwy’r flwyddyn, gyda’r opsiwn o gydweithio ar nosweithiau Bwyty Unnos drwy’r tymor prysur. Bydd y cyflog yn ddibynnol ar eich profiad. Os yw hon yn swnio fel y swydd i chi, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol i charlotte@kinandco.uk


FOH

Kin & Co are looking for full and part time front of house staff. Previous experience is not essential as training will be given but candidates must be organised, efficient and able to show initiative as well as having great customer service skills. Weekend work is essential out of season, having a passion for food, drink and speciality coffee is a bonus. If you fancy joining our fun and dynamic team please send your cv and covering letter to charlotte@kinandco.uk.

Staff Blaen Tŷ

 

Mae Kin & Co yn chwilio am aelodau staff blaen tŷ llawn amser a rhan amser. Nid yw profiad blaenorol yn hanfodol gan y bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu. Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn drefnus, yn effeithlon a gallu gweithredu ar eich ysgogiad eich hun. Rhaid cael sgiliau gwasanaeth cwsmer ardderchog hefyd. Bydd gweithio dros y penwythnosau’n hanfodol y tu allan i dymor prysur yr haf, ac mae gwerthfawrogi bwydydd a diodydd da a choffi arbenigol yn fonws. Os hoffech chi ymuno â’n tîm difyr a dynamig, anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol i charlotte@kinandco.uk.

 

Venetia Restaurant with Rooms
www.venetiawales.com
Jayne is looking for staff to join the friendly front of house team at Venetia.
Evening waiting on available.
Seasonal & all year round.
Call 01758 713354 for more info and a chat or e mail jayne.edge1@gmail.com